XADO CHEMICAL CONCERN

 

Химически концерн XADO

Химически концерн Хадо е основан през 1991г. в град Харков, Украйна. 
 

Xado Chemical Concern е модерна, международна и динамично развиваща се химическа компания, която е специализирана в развитието на нови технологии, разработването, производството и прилагането на енергийно и ресурсно спестяващи продукти както в автомобилната промишленост така и в индустрията.

 

Компанията разполага с офиси в Украйна, САЩ, Русия, Холандия, Беларус, Грузия и Литва. Въз основа на добре развитата си дилърска мрежа, продуктите на ХАДО могат да бъдат поръчани в повече от 35 държави по цял свят както и в над 30 000 специализирани магазина.

 

Концернът ХАДО внедрява в промишлеността, земеделските предприятия, енергетиката и транспорта новата енергоспестяваща, екологически рационална ХАДО технология.

Същността на технологията се заключава в нанасянето на специален материал - модификатор на повърхностнoто триене ХADO (МПТ ХАДО) върху триещите се детайли на възли и механизми. Хадо образува в местата на триене металокерамичен слой, позволяващ възстановяване на първоначалните геометрични размери на триещите се детайли, значително повишаване на тяхната микротвърдост, износ и корозионна устойчивост. МПТ ХADO, в зависимост от приложението си се произвежда като гел ревитализант и като консистентна смазка.

 

Тук може да откриете някой от страните в който Хадо се продава повече от успешно :

 

Франция :          http://www.xado.fr/ ;                 ОАЕ                 http://www.xado.aeае/ ;

Англия :             http://www.xadogb.com/ ;        Полша:                http://www.xado.pl ;

Германия ;         http://www.xado.de/ ;              Швейцария :         http://www.xadoch.com/ ;

Испания :           http://www.xado.es ;               Австралия :          http://www.xado.com.ua/ ;

Русия :              http://www.xado.ru ;                Индия:                 http://www.xado.co.in/ .

 

Продуктовата гама обхваща над 36 моторни, трансмисионни, хидравлични и специални масла, гел - ревитализанти, високо температурни и високо оборотни греси, автокозметика, спирачни течности и антифризи.

 

Продуктите XADO са сертифицирани от Американският Петролен институт (API), VOLVO, General Motors, Opel, Daimler Chrysler, както и покриват изискванията на германският TUV и ICO 9001-2000.

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Основни характеристики на ревитализанта ХАДО

 

Геловете ХАДО и смазките ХАДО са предназначени за възстановителен ремонт на двигатели, машини, възли и механизми от всички типове по време на тяхната експлоатация, покривайки с металокерамичен слой местата на триене.

   

Ревитализанта XADO не е добавка за масла, а е субстанция въздействаща върху металните части на триещите се детайли.

 

Гелът ХАДО се приема от всякакъв вид работно масло, както минерално, така и синтетично. Той не встъпва в химическа реакция с тях и не изменя свойствата им.

Металокерамичното покритие се формира само върху триещите се  метални части на детайлите в това число и върху цветните метали и сплави. Хадо не въздейства върху гумените съединения

Приложението на XADO - технологията е възможно на всякакъв работоспособен механизъм. Но ако той се намира в критично състояние, тоест: 100% износен детайл, наличие на механични повреди във вид на счупване и огромни пукнатини, необходимо е разрушения детайл да бъде заменен с нов.

В периода на обработката е необходима постоянна концентрация на състав ХАДО в маслото, затова при разчета на дозировката нужно е да се има предвид и загубата на масло.

Недопустимо е увеличение на концентрацията на МПТ XADO по време на първата обработка.

 ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ НА ХАДО

              

1. РЕМОНТИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕЗ МЕХАНИЧНО РАЗГЛОБЯВАНЕ

 

Създаването на новото метал-керамично покритие върху триещите се повърхностите, на практика възстановява първоначалната геометрия на детайлите. Тези части увеличават теглото и обема си, /увеличението достига до 1.6 мм./ и по този начин се постига идеално прилягане на триещите се повърхности. Целият този процес на възстановяването настъпва по време на нормално механично функциониране на механизма. В резултат на това, мощността на машината се увеличава, подобрява се точността на работа и се намалява шума и вибрациите.

    

2. НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА НА РЕСУРСИ И ЗНАЧИТЕЛНО ПОНИЖАВАНЕ НА ИЗНОСВАНЕТО ПРИ ТРИЕНЕТО. 

 

След процеса на ревитализация, новата обвивка притежава уникални свойства: значителна здравина (микротвърдост 650-750 kg/mm2) и висока устойчивост на корозия. Новото покритие помага за предотвратяване на загуба от по-нататъшно износване на металните повърхности. Намалява се съпротивата при триене, както и значително се повишава надеждността и се удължава живот на механизма.

 

3. ЕНЕРГО И РЕСУРСО СПЕСТЯВАНЕ

 

Друго предимство на новото метал-керамичното покритие е необичайно ниският коефициент на триене (грапавост (Ra) до 0,06 микрона). След прилагане на ревитализанта се постига значително спестяване на енергия до 30%.

    

4. ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ
 

Спестяването на енергия и ресурси е основата за опазване на околната среда. При използването на ревитализанта, е налице значително намаляване на изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата (CO, CH, и CO2).


към хадо технология Хado Технология