РЕВИТАЛИЗАНТ ЗА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

 

xado за бензинов двигател

 

Резултати от приложението на присадката:

                                                               

- Възстановяване на износените метални детайли на цилиндро-буталната група и коляновият вал  в бензиновия двигател;


- Намаляване на разхода на гориво до 15%;

 
- Увеличаване и изравняване на компресията в цилиндрите;

- Възстановяване на мощността на двигателя;


- Увеличаване налягането на маслото;

 


   20.40 лв. /бр.       


  •    - Подобряване цялостното представяне на автомобила технология за ремонт без разглобяванетехнология за ремонт без разглобяване

  • и  повишава ускорението;


  •   - Предпазване на двигателя от негативните последствия на ''студеният старт'' ;

  •   - Снижаване на шума и вибрациите до 10 пъти;

  •   - Намаляване на изхвърлените вредни газове(СН,CO и СО2) от 2 до 10 пъти;

      - Безпроблемен пробег до 300 км., при аварийно изтичане на двигателното масло.   

 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХАДО ЗА БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ

       

На обработка, подлежат единствено, бензинови двигатели, чиито детайли не са достигнали критично износване и нямат значителни механични повреди.

   
При желание на клиента, преди обработката  могат да се  измерят  техническите характеристики на автомобила:
 - Компресията на всеки цилиндър; 
 - Разходът на гориво на празен ход за единица време;
 - Съдържанието на СО, СО2 и СН в дима;
 - Налягането на маслото в двигателя при работна температура на празен ход.

 

Пълната обработка на двигателя се провежда в 3 ЕТАПА без замяна на маслото:   ПЪРВИ ЕТАП:

1. Загрейте двигателя до работна температура не по-малка от 60 oС. (двигателят трябва да бъде загрят, но не горещ).2. Добавете съответното количество ХАДО – гел в гърловината, през която се налива масло, според нормата указана в таблицата.Обем на маслената маслената система на двигателя   Брой ХАДО / 9 мл. /  Обработкa
 по етапи
 3 л. -  10 л. 3 1+1+1
11 л. -  20 л. 6 2+2+2
21 л. -  30 л. 9 3+3+3


3. Пуснете двигателя да поработи на празен ход 10 минути.
 

4. Направете пробег от 15-20 км. при минимално натоварване, т.е. не натоварвайте двигателя с повече от 2 500 оборота в мин.

 

5. Преминете към нормален режим на натоварване на двигателя. След като направите 150-250 км. пробег на автомобила, пристъпете към следващия етап на третиране.

 

ВТОРИЯ и ТРЕТИЯ етап на обработка на двигателя са аналогични на първия, като поставянето на втората и третата тубичка става след изминати 150 - 250 км.

приложение

 

Пълната обработката на двигателя се счита за завършена след пробег от 1 500 - 2 000 км. за бензинови двигатели, считано от поставянето на първата тубичка.

 

 

внимание  ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ДА НЕ СЕ СМЕНЯ двигателното масло до окончателното приключване на обработката /1 500 км. - 2 000 км. /.

2. Обработката на двигатели, работещи на газ е аналогична на тази при  бензиновите.
     
 
3. Нови двигатели се обработват само по първият етап ( 1 тубичка ).
 
4. За съпоставка на резултатите, след цялостното третиране на двигателя  могат да се измерят основните работни параметри на двигателя, указани по-горе.

5. При необходимост резултатите от измерените параметри, преди и след обработката по
XADO технология, могат да се оформят като документ.
 
   Допълнителна информация    
 
    Каталог                          eng      
    Технически данни         eng