ПРИЛОЖЕНИЕ

Нашата технология намира приложение в най-различни области - от дребни домакински уреди до огромни индустриални машини. Съществуват единствено две условия на които трябва да отговарят механизмите, а именно да съществува процес на триене между детайлите, както и повърхността на тези детайлите да е метална.

 

Приложението на Хадо - технология може да бъде условно разделена в четири направления:
 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА:

ХАДО приложение в транспортните средства

Дизелови, бензинови двигатели с вътрешно горене и карбуратори от всички видове и марки, газотурбинни двигатели, скоростни кутии, трансмисии от всички видове, лагери, карета, моторни двигатели, хидравлични и горивни системи.

 ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ:

ХАДО приложение в индустрията

Компресори от различни типове и предназначения, промишлени редуктори и трансмисии, хидравлични системи (маслени  помпи от всякакъв тип), всякакви лагери, съоръжения със зъбни колела, инструментални машини и оборудване, пневматични чукове, преси,  индустриални аспиратори, открити и верижни предавки, валцови преси, печатарски машини, електрически двигатели и силови генератори, двигатели с вътрешно горене, горивни съоръжения, металорежещи станове и оборудван, топливна апаратура, смучещи и дишащи вентилатори, преси и щампи, копирни станове,прокатни и валцуващи валове, направляващи лафета, бутален стержен и други индустриални съоръжения.

 ДОМАКИНСКИ УРЕДИ:

ХАДО приложение в домакинството    

Двигатели, моторни триони и лагери, косачки за трева, електрически резачки, бормашини, сешоари, полиращи машини, други инструменти за строителство, градински джунджурии, вентилатори, брави, панти и др.

 СПОРТНИ АКСЕСОАРИ:

ХАДО приложение върху спортините уреди
 

Всякакви спортни съоръжения и механизми, оръжия от всички калибри (бойни, спортни, ловджийски, антични), и др.

 МЕТОДИКА НА ОБРАБОТКА ПО ХАДО - ТЕХНОЛОГИЯ

 

1. КОМПРЕСОРИ (турбокомпресори)- от всички видове и предназначения.


Обработката постига съкращаване на времето, необходимо за достигане на работното налягане на системата, увеличаване налягането на маслото, снижаване разхода на електроенергия.


Преди начало на обработката необходимо е да се направи измерване на техническите параметри на компресора:

Определете времето, за което компресора достига работното налягане;

Измерете нивото на вибрации;

Измерете нивото на шума;

Измерете употребяваната мощност;

Определете температурния режим.

 

Компресорите се обработват по ХАДО технология на 3 етапа по следната методика.

 

Подготвя се ХАДО състава за обработка на компресора.В отделен съд се излива немного работно масло, нагрято до 80 градуса, в количество необходимо за разтваряне на разчетения обем гел за компресори, който се внася в картера(2,25 мл на 1 литър базово масло).

Ако за смазване на буталната група се използва лубрикатор, то в друг съд по аналогичен начин се разтваря гел за компресори ХАДО 2,25 мл.на 1 л. масло за лубрикатора, при условие да се поддържа дадената концентрация в продължение на 100 часа работа на компресора от началото на обработката. Например:часов разход на масло през лубрикатора е равна на - 0,225 л., то за 100 часа непрекъсната работа представлява - 22,5 х 2,25=50,6 мл.Ако лубрикатора отсъства, то обработката на компресора се осъществява само от гелът внесен в картера с базовото масло.

Добре да се размесва всеки състав до получаване на еднородна смес. Първият състав да се внесе в картера на компресора.Вторият - чрез лубрикатора, в не големи дози (загрейте добре и разбъркайте) според разхода на масло (в течение на първите 100 часа работа). Включва се компресора. 

Втори и трети етап на обработка се провеждат с интервал 8 часа работа на компресора, аналогично на първи етап.(не се препоръчва увеличаване на интервала между етапите)

 

Обработката на компресора се счита за завършена след 250-300 часа работа на компресора,изчислена от началото на първия етап.

След завършване на обработката на компресора необходимо е да се проведат измервания на техническите характеристики,указани в т.1.

Резултатите от измерванията на техническите параметри до и след обработката по ХАДО технология е нужно да се оформят документално като технически акт.2. ПРОМИШЛЕНИ РЕДУКТОРИ И ТРАНСМИСИИ


Чрез обработката се възстановяват до 1.6 мм износените части на детайлите, снижава се нагряването, отстранява се износването на зъбчатите колела, намаля се шума и вибрациите.

 

На обработка подлежат редуктори без големи механични повреди, до степен на износване не повече от 70%.Преди обработката е необходимо да се проведе измерване на техническите характеристики на редуктора, както и на зъбчатките.

 

Измерване нивото на вибрации

Измерване нивото на шума

Измерване на употребяваната мощност

Определяне на температурния режим

Определяне размерите на зъбите на зъбчатото колело

 

Измерванията на нивото на вибрации и определяне на температурния режим се провеждат при постоянен въртящ момент на изходния вал на редуктора и фиксирания режим на работа на електродвигателя (напрежение, обороти за асинхронни двигатели, температура)

 

Редукторите се обработват по ХАДО технология в три етапа по следната методика.

В отделен съд се излива немного от работното масло, нагрято до 80 градуса, добавя се разчетеното количество гел ХАДО за редуктори (6,0 мл на 1 литър базово масло)Компонентите се размесват добре до получаване на еднородна смес. При изключен редуктор през пробката се внася приготвената смес непосредствено в\у повърхността на работния механизъм. Затваря се пробката. Включва се оборудването в работа без прекъсване не по малко от 8 часа.

Втори и трети етап на обработка на редуктора се провежда аналогично на първия.Между отделните етапи на обработка са възможни не дълговременни антракти.

 

Обработката на редуктора се счита за завършена след 350-400 часа работа на редуктора, изчислен от началото на първия етап на обработка.

След завършване на обработката е необходимо да се проведе измервания на основните параметри, указани в т.2.

Резултатите от измерванията на техническите параметри до и след обработката по ХАДО технология е необходимо да се формират като документ от технически акт.

По аналогичен метод се провежда обработка на отделно стоящи вериги.Подготвения състав се нанася в\у звездичката на обтягащия способ.3. ХИДРОСИСТЕМИ: маслени помпи от всякакъв тип.


Чрез обработката се отстранява износването на тялото на клапаните, повишава се налягането, снижава се шума, повишава се хидравличната мощност.

Преди обработка направете измервания на основните параметри на работа на хидросистемата.
   - Налягане на хидросистемата.
   - Хидравлична мощност
   - Товарна и регулираща характеристика на хидросистемата

 

Хидросистемите се обработват по ХАДО-технология на 3 етапа

Подгответе ХАДО- гела за обработка на хидросистемата :В отделен съд налейте работната течност на хидросистемата, нагрята до 80 градуса в количеството, необходимо за разтваряне на съответното количество гел за хидросистемата / 2,016мл гел на 1 л. работна течност за аксиално-бутални помпи; 4,23 мл. гел на 1 л. работна течност за зъбчати и перкови и други видове помпи. С цел снижаване себестойността на обработката , е възможно,намаляване количеството на работната течност до минимално допустимото за съответната хидросистема, което да обезпечи нейната нормална работа.Разбъркайте добре до получаване на еднородна смес.Внесете получената смес в резервоара за работната течност. Включете хидросистемата.

Вторият и третият етап на обработка се провеждат с интервал от 8 часа работа на хидросистемата, аналогично на първия етап .


След 350-400 часа непрекъсната работа от началото на първия етап обработката на хидросистемата се счита за завършена. След завършване на обработката е необходимо да се проведе повторно измерване на основните параметри.

 


 

4. ОБИКНОВЕНИ И ЧЕРУПКОВИ ЛАГЕРИ от всички размери, открити ЗЪБЧАТИ ПРЕДАВКИ работещи с използването на КОНСИСТЕНТНИ смазки.


Чрез обработката се постига намаляване на луфта, намаляване осoвото биене, намаляване радиалния луфт до 0.02 мм, отстраняване износването на зъбчатите колела, удължаване годността за работа във вредна среда до 10 пъти.

 

На обработка по ХАДО технология подлежат лагери нямащи големи повреди, до степен на износване 70%Преди обработка е необходимо да се направи измерване на техническите характеристики.

Величината на осовия и радиалния луфт.

 

Количеството смазка ХАДО, нужна за обработка на лагера и изборът на смазка ХАДО (защитна, възстановителна, ремонтна) се определя от типа на лагера и степента на износването му.Новите лагери и лагерите до 5% износване се обработват със защитна смазка ХАДО по следната методика:

Преди обработка лагера щателно се промива с бял спирт или керосин, за да се премахне старата смазка и замърсяване по пътечките.Внася се защитната смазка в лагера. Поставя се лагерът в работния възел и се експлоатира в технологичен режим.

 

Лагери със степен на износване до 50% се обработват с възстановителна смазка ХАДО по следната методика:

Преди обработка лагера щателно се промива с бял спирт или керосин, за да се премахне старата смазка и замърсяване по пътечките. Внася се ремонтната смазка ХАДО непосредствено на триещите се повърхности в лагера. Поставя се възстановителна смазка ХАДО в лагера. Поставя се лагера в работния възел и се експлоатира в технологичен режим.

 

Лагер със степен на износване до 70% се обработва с ремонтна смазка ХАДО по следния метод:

Преди обработка щателно се промива с керосин за да се премахне старата смазка и замърсяването по пътечките.Нанася се ремонтна смазка ХАДО непосредствено в\у триещите се повърхности на лагера.Залага се и възстановителна смазка ХАДО в лагера.Поставя се лагера в работния възел и се експлоатира в работен режим.

Процеса на възстановяване на лагера се счита за завършен след 100-150 часа работа, считан от началото на обработката на лагера.

Резултатите от измерените технически параметри до и след обработката по ХАДО технология е необходимо да се оформят като документ на технически акт.

За да се увеличи ресурса на работа на механизма 3-4 пъти и да се поддържа процеса "износване- възстановяване" при по нататашна експлоатация след обработката се препоръчва да се използва защитна смазка ХАДО.5. ЛАГЕРИ работещи в МАСЛЕНА ВАНА.

Лагери, работещи в маслена вана,се възстановяват с гел ХАДО, предназначен за обработка на компресори и лагери.

 

Лагерите се обработват по ХАДО технология по следния начин:

В отделен съд се излива немного щатно масло, загряно до 80 градуса С, добавя се разчетеното количество ХАДО (за компресори и лагери) 2,25 мл на 1 литър щатно масло. Компонентите се размесват до получаване на еднородна смес. Получената смес се внася в маслената вана.

 

Обработката на лагера се счита за завършена след 100-150 часа непрекъсната работа на лагера.

Резултатите от измерените технически параметри до и след обработката по ХАДО технология се оформят като документ от технически акт.