РЕВИТАЛИЗАНТ ЗА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

 

xado за дизлов двигател  

Резултати от приложението на продукта:

 

 - Възстановяване и защита срещу износносване на триещите се детайли в дизеловия двигател;

 - Изравняване на компресията в цилиндрите и увеличаване до оригиналните й стойности;

 - Възстановяване на максималната мощност на двигателя;

 - Увеличаване налягането на маслото;

 

 - Икономия на гориво в работен режим до 15%;


технология за ремонт без разглобяванетехнология за ремонт без разглобяване

22.20 лв. /бр.

 

 - Снижаване на шума и вибрациите;


  - Намаляване на изхвърлените вредни газове

(СН, CO и СО2) в атмосферата от 2 до 10 пъти;

  - Безпроблемен пробег при аварийно изтекло масло до 300 км..

 МЕТОД НА ОБРАБОТКА ПО XADO ТЕХНОЛОГИЯ


      

На обработка подлежат дизелови двигатели, чиито детайли нямат 100% износване или големи механични повреди.

 

При желание на клиента, преди обработката  могат да се  измерят  техническите характеристики на автомобила:

- Компресията във всеки цилиндър;
- Разходът на гориво на празен ход за единица време;
- Съдържанието на СО2 , CO и СН в дима;
- Налягането на маслото в двигателя при работна температура на празен ход.

 

 

 Пълната обработка на двигателя се провежда в 3 ЕТАПА без замяна на маслото:

 

    ПЪРВИ ЕТАП:

1. Загрейте двигателя до работна температура не по-малко от 60 oС. (двигателят трябва да бъде загрят, но не горещ).

 

2. Добавете съответното количество ХАДО – гел  в гърловината, през която се налива масло,  според нормата указана в таблицата.Обем на маслената система на двигателя  Брой тубички
 ( 9 мл.)
Схема на обработкa по етапи
3 л. - 10 л. 3 1+1+1
11л. - 20 л. 6 2+2+2
21л. - 30 л. 9 3+3+3


    

3.  Пуснете двигателя да поработи на празен ход 15 минути.

4. Направете пробег от 15 - 20 км. (еквивалент на 1 час работа на празен ход)  при минимално натоварване, т.е. не натоварвайте  двигателя с повече от 2 500 оборота в мин.

 

5. Преминете към нормален режим на натоварване на двигателя. След като направите 150 - 250 км. пробег на автомобила, пристъпете към следващия етап на обработка.

 

ВТОРИЯ и ТРЕТИЯ етап на обработка на дизеловият двигател са аналогични на първия, като поставянето на втората и третата тубичка става след пробег между етапите от 150 - 250 км.

                                              приложение 

    

 

Обработката на двигателя се счита за завършена след пробег от 2 500 - 3 000 км. за бензинови двигатели, считано от началото на първия етап на обработка.

 

 

внимание  ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ДА НЕ СЕ СМЕНЯ двигателното масло до окончателното приключване на обработката /2 500 км. -3 000 км. /.

2.Нови двигатели се обработват само по първият етап ( 1 тубичка ).

3. За съпоставка на резултатите, след цялостното третиране на двигателя  могат да се измерят основните работни параметри на двигателя, указани по-горе.

4. При необходимост резултатите от измерените параметри, преди и след обработката по
ХАДО технология, могат да се оформят като документ.

   Допълнителна информация       
    Каталог                       eng      
 Технически данни      eng