РЕВИТАЛИЗАНТ ЗА ХИДРAВЛИКИ

хадо за хидравлики

 

Резултати от приложението на продукта:

 

 

- Възстановяване на износените метални детайли на хидравличната система;

 

- Създаване на металокерамично покритие и защитаване от последващо износване на тялото на клапаните и рейката ;

- Премахване на повърхностни драскотини и дефекти и по детайлите на хидравликата;


 - Намаляване на шума и вибрациите от хидравличната помпа;


технология за ремонт без разглобяванетехнология за ремонт без разглобяване

22.20 лв. /бр.  

 

  - Намаляване на натоварването на волана;
 

  - Намаляване на виброускорението;

 

  - Подобряване на точността на работа на хидравликата.

 

 МЕТОД НА ОБРАБОТКА ПО XADO ТЕХНОЛОГИЯ


    

За защита от износване и възобновителен ремонт на сервоусилвател на волана и други хидравлични съоръжения.

На обработка подлежат хидравличните системи, чиито детайли нямат 100% износване или големи механични повреди.

 

При желание на клиента, преди обработката могат да се измерят техническите характеристики на работа на хидросистемата.

     -  Налягането на хидросистемата; 
     -  Хидравличната мощност;
     -  Определя се температурният режим;

 

 

Хидросистемите се обработват по ХАДО технология в един етап, както следва:

 

1. Добавете съответното количество ХАДО – ревитализант в резервoара на хидравличната система според нормата указана в таблицата.


Обем на маслената система на хидравликата Брой  тубички  
/ 9 мл. /
  Схема на обработкa 
по етапи
1 л. - 2 л. 1 веднъж
2 л. - 5 л. 2 веднъж
5 л. - 8 л. 3 веднъж2. Раздвижете волана в двете посоки /от крайно ляво до крайно дясно/ между 8 и 10 минути.

 

3. Преминете към нормален режим на натоварване.

 

Обработката се счита за завършена след 50 часова работа на механизма или пробег от 1 500 км.

 

 

забележки  ЗАБЕЛЕЖКИ:

     

1. ДА НЕ СЕ СМЕНЯ хидравичното масло до окончателното приключване на обработката 1 500  км.

            

2. Eфект от ревитализанта се наблюдава още през първите 100 - 200 км. чрез намаляване на шума и вибрациите на хидравликата.

3. За съпоставка на резултатите, могат да се измерят основните работни параметри на хидравликата, указани по-горе.

4. При необходимост резултатите от измерените параметри, преди и след обработката по
ХАДО технология, могат да се оформят като документ.

 

   Допълнителна информация    
 
    Каталог                           eng      
   Технически данни            eng