ХАДО
 ГРЕС И СМАЗКИ ЗА КАРЕТА И ШАРНИРИ 

СМАЗКИ И ГРЕСИ XADO
грес за нови карета

ГРЕС ЗА НОВИ КАРЕТА
Хадо грес за карета 50%

XADO ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ГРЕС
Хадо грес за карета 80%

XADO РЕМОНТНА ГРЕС

ГРЕС ЗА НОВИ КАРЕТА е предназчена за нови карета и шарнири. Грестта има предпазен ефект и възстановява до 10%-но износване.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ГРЕС
е особено ефективна за възстановяване на всички видове карета, шарнири, главини  и въртящи се лагери до           10 000 rpm. Грестта компенсира до 50% износване.

РЕМОНТНА ГРЕС
е предназначена за износени детайли. Компенсира до 80% износване. Не се препоръчва за нови карета и шарнири.

 

 

XADO смазките отговарят на следните изисквания:

NLGI 2 (ASTM D217), 

ISO-L-XBCIB 2 (ISO 6743-9), 

KP2K-20 (DIN 51502).