XADO - СЪЩНОСТ

      

Продължителната експлоатация на машините води до физическото износване на техните детайли. Този процес напрактика представлява откъсването на атоми и клъстъри от атоми от металната и повърхност и попадането им в маслената система. Това амортизиране предизвиква намаляване на ефективността на работа на механизма, увеличаване на триенето и постепенно повишаване на разходът на енергия и ресурси. Това води в последствие и до тотално износване и появява на необходимостта от цялостно заместване на машината.

      

Ние предлагаме революционна XADO - технология, която оригинално и извънредно просто решава проблема на триенето. По пътя на въздействие върху дадена триеща се двойка, в режим на експлоатация, ние постигаме оптимално пасване на детайлите, осигурявайки най-малко възможното за тази система триене. Ние предлагаме технология, заместваща необходимостта от ремонт на вашата машина, технология спестяваща вашите пари и време.

 

ХАДО ТЕХНОЛОГИЯ

 

Ревитализанта ХАДО е микродисперсна, многокомпонентна смес от минерали с различни добавки и катализатори, чиято основа е патентован в Япония, Германия, Китай, Русия, Южна Африка и САЩ.

 

XADO ревитализанта е присадка, която третира металните повърхности на износените детайли. Чрез своята ''know - how'' формула, тя консервира детайлите, като създава метaлокерамично покритие, върху тях. Благодарение на него се увеличава КПД-то на механизма, подобрява се точността при неговата работа както и значително се увеличава периода на експлоатацията му.


Същността на действие на XADO - технология се изразява в т.нар. процес на ревитализация. А това е именно процес на възстановяване "връщане към живот" на износените детайли. Основата на феномена на ревитализация се състой от набор от физико-химически процеси в резултат, нa което триенето се намалява, драскотините и чертите се заличават.

 

  ефект от прилагането на ХАДО-технологията

 

 

          Как протича износването?

 

На практика, когато механизма функционира, се формира натиск върху триещите се двойки повърхности. Въз основа на екстремното натоварване, топлинната енергия износва и разрушава частите. Ролята на ревитализанта Хадо се изразява в превръщане на тази енергия, от деструктивна, в такава, която изгражда и създава нова обвивка върху износените детайли.

    

износена повърхност
Износването на даден детайл е естествен процес породен от прекомерното му използване и благодарение на екстремното натоварване предизвикано от триенето. На снимката можете да забележите появата на следи и драскотини предизвикани от износването. Те водят до появата на хлабини и неточности във функционирането на механизма. Създава се условие за разрушаване на връзките между атомите, разкъсване между тях и загуба на единични или цели клъстъри атоми.
   Това увеличава изхабяването и води до катастрофално износване.
 
         
възстановена повърхност

Чрез XADO - технология се възстановяват износените детайли и се предпазват, чрез здравината на металокерамиката, от последващо изхабяване. Ревитализанта Хадо обръща процеса на износването, като създава такива условия, при който се получава нарастване на геометрията и обема на детайлите.

 

Получаването на тези условия е възможно при нанасяне на концентрата ХАДО върху триещи се повърхности. Ревитализанта съдържа конструктивен материал, който изгражда новата обвивка и енергиен активатор, който дава възможност излишната енергия от триенето да бъде използвана за създаването на нова защитна метолокерамична обвивка.


Процеса на ревитализацията започва в областите на най-голямо износване, а именно там където триенето е най-голямо. Това са места където целостта на металната повърхност е нарушена и връзките между атомите на метала са разрушени / 1 /. Попадайки именно там гел-ревитализанта прилепва, като магнит, към металната повърхност.      

След старта на задвижване на механизма, енергийният активатор на Хадо гела събира прекомерната топлинна енергия, като я превръща и пренасочва в до изграждане на кристалната структура на металните атоми. Тази нова обвивка се формира върху повърхността на старите износени детайли / 2, 3 /. Между метала и металокерамичния слой няма рязка граница. XADO притежава способност на дифузия като обработва и преобразува кристалния релеф на метала в дълбочина до 30 микрона

процес на възстановяване
 
процес на възстановяване на износената повърхност

     

След няколко минути на действие на процеса на ревитализация, металокерамична основа се формира върху износената повърхност. Благодарение на нея, хлабината в механизма се отстранява. Отделената енергия се намалява и съответно нарастването на новата обвивка се прекратява / 4 /. Едновременно протича дифузия между метала и металокерамичната основа и на практика това е последният етап от процеса на образуване на новата обвивка. По този начин дефекта породен от износването се премахва и механизма се връща към нормално функциониране. След първите няколко часа на работа ново изградената повърхност става все по издръжлива.Процеса на ревитализация е представен със следният видео материал.