ТЕХНОЛОГИЯ

 КОНСУЛТАЦИЯ

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


FAQ - eng

 

Какво е ХАДО технология?

 

      Това е технология заместваща ремонта на машини, възли и механизми, които нямат 100 % износване. Цялата технология се осъществява без разглобяване и нарушаване на технологичния процес.


 

Какво е ремонтно-възстановителен състав ХАДО?

 

      Това е многосъставна микродисперсионна смес от природни минерали, добавки и катализатори. Основното качество на състава се заключава в неговата способност да образува на повърхността на метала, в местата на триене и контакт, металокерамичен защитен слой. Той доизгражда разрушената кристалната решетка на метала. В резултат на което износеният метал нараства в обем и на тежина, като се получава нова еднородна обвивка, която притежава удивителна здравина и ниска износоустойчивост.

 

 

ХАДО -това е състав, който в маслата /в това число и синтетичните/ и други носители много бързо се разтваря. Количеството състав, необходим за обработка не променя смазочността на маслото. Маслото се явява като носител на състава и като среда за топлообмена. Типа и качеството масло нямат значение.

ХАДО не е абразивоподобен материал. ХАДО никога и при никакви условия не може да стане причина за разрушения на механизма,даже ако е допусната многократна предозировка.

ХАДО "работи"само там, където има триене, тоест отделя енергия, необходима за провеждането на реакцията на заместване.


 

Какви свойства притежава металокерамичния защитен слой?

 

     Микротвърдост на повърхността 400-450 кг/мм2

     Коефициент на триене: 0.003-0.007

     Напрежение на натиск: 250 кг/мм2

     Отстранява на 100% контакта "метал-метал", замествайки го на контакт "металокерамика - металокерамика".

    Съвместим е с метала, с който се е образувал, така че между него и повърхностния слой на детайла няма рязка граница. Държи се на повърхността на метала по-добре отколкото хром, никел и различни сплави.

     Напълно отстранява водородните пукнатини на повърхността на триещия се детайл.

     Висока корозивна защита

     При деформация и удар не се чупи

     Може да бъде възстановено износването чрез повторна ХАДО -обработка


 

Какво е обработка по ХАДО - технология?

 

      Това е набор на технологичните операции крайния резултат, от които е получаването върху триещите се повърхности на детайлите металокерамичен защитен слой. Той възстановява текущото износване и възстановява нормалното функциониране на механизма.
Крайният резултат на обработка се постига значително подобряване на работата и техническите параметри на автомобила.


 

Какви машини и механизми могат да бъдат възстановени по ХАДО- технология?

 

      По ХАДО -технология могат да бъдат възстановени всякакви машини и механизми при съблюдаване на 2 условия:

Ако дори и едната повърхност е направена от метал.

Ако детайлите и механизмите нямат аварийно износване или механично счупване.

      От гледна точка на ХАДО-технология всеки механизъм, всяка конструкция трябва да се разглежда само като набор от детайли:зъбни колела, лагери, чиито повърхностно триене е чрез плъзгане. Натоварването и оборотите на механизмите,вида на стоманата и чугуна, употребяваното масло нямат решаващо значение.Конструкцията на механизма е интересна само от гледна точка на начина на доставяне на ремонтно -възстановителния състав до този или друг вид триене.


 

Как ревитализанта ХАДО може да достигне повърхността на триещите се детайли?

 

      На практиката са възможни четири основни начина за доставка на ХАДО до повърхностите.

Чрез използване на основната система за смазване.Този метод се постига чрез използване на употребяваното масло или смазка. Поставен в смазващото вещество той достига до триещите се детайли. Такива механизми са: картерите на двигатели с вътрешно горене, компресори, резервоари на хидросистеми, смазочни системи на стругове и фрези.

Частично разглобяване или използването на помощни материали. Ако внасянето на състава ХАДО от тубичката в конкретен случай е затруднено от конструктивните особености на механизма, то ние ви предлагаме следния способ: Разтворете необходимото количество ХАДО в кой да е нефтопродукт в съотношение 1:1. С помощта на шприц /спринцовка/ и поставена на него тръбичка, внесете получения състав.

  • Смазка ХАДО. Количеството и порядъка за приемане на ХАДО -смазката се определя от конструкцията на конкретния възел указан в инструкцията по експлоатация на тези възли и механизми. Това са: механизмите в двигатели с вътрешно горене, компресори, редуктори, лагери на помпи и др.

Нанасяне непосредствено върху открити възли и механизми. Това са:верижните предавки, открити зъбчати предавки, направляващите в металообработващите машини релси и детайли, например, при обработване на лагерното търкаляне или валовете на прокатните станове.

Подаване чрез горивото от резервоара. Това са например: Подаване ХАДО при обработка на гориво-нагнетателни помпи.


 

С какво вашият продукт се различава от останалите?

 

   Продуктите на ХАДО принадлежат към нов клас препарати - класата на ревитализантите (от латински означава връщане към живота).
   Това е съвсем нова философия, която разглежда ремонта на машините по съвършено различен начин. Неговата същност се изразява в съживяване или просто казано - ремонт и възстановяване (ревитализация) в процес на експлоатация.
   Уникалното в нашата технология е нейната универсалност. Ревитализанта действа на износената триеща се двойка "метал - метал" замествайки я с двойка от "металокерамика - металокерамика" при това възстановявайки геометрията им при всякакви механизми - от най-примитивните до най-сложните.Отличава ли се състава на ХАДО ревитализанта за различните възли, детайли и машини?

 

   Да се лекуват всички болести с едно средство - това е стара, но уви утопична мечта на човека.
   Действително, принципа на действие на ревитализанта ХАДО е навсякъде еднакъв, но ремонта на всеки механизъм изисква индивидуален подход. Ако за зъбите на промишления редуктор е необходимо нарастване дебелината на покритието до милиметър, то в гориво-нагнетателната помпа е едва микрони. При разработката на смазочните материали обезателно се отчитат условията на работа на механизма, неговите конструктивни особености, предел на натоварване и т.н.


 

Имам нов автомобил. Какво ще ми даде обработката?


   "Нов" е относително абстрактно понятие.
   В мигът, когато механизмът е приведен в действие, той започва да се износва и следователно разрушава. Приемайки ревитализанта ХАДО, Вие "консервирате" възлите и механизмите на новия автомобил. По този начин износването започва върху защитното покритие, което се подава на износване значително по малко от метала. Освен това, ускорява се разработката на автомобила, без да се "заносва" метала от двигателя и трансмисията. А това са онези микрони, които ще ви потрябват след 3-4 години. Ние препоръчваме да се обработи профилактично всеки автомобил, тогава той ще ви служи няколко пъти по-дълго.


 

Излиза, че може автомобила да се възстановява до безкрайност?


   "Нищо не е вечно под небето".
   Главното - да се разбере принципа на действие ХАДО.
   Вече много години се страда, слушайки шума на скоростната кутия или редуктора и просто не се знае, че тези възли прекрасно се поддават на "лечение". След обработка детайлите се възстановяват и шумът изчезва след няколко часа. Разбира се, чудеса на света не съществуват, спукания вал няма да зарасне, но полученото защитно покритие от 0.02-0.05 мм по стените на цилиндрите е напълно реално. И то какво покритие! Ниска грапавост (Rа до 0.06 мкм), повърхностна твърдост до 600 кг\мм, висока корозионна издържливост.


 

Вашият продукт не е най-евтиния. Ако двигателя е нов или след основен ремонт може ли да се използва половин доза?

 

   Съгласно инструкцията за ползване, нови двигатели могат да се обработват само в един етап.


 

Може ли създаването на метолокерамичният слой да предизвика заклинване на двигателят?

 

   На практика не съществува такава опасност.
   Ревитализант ХАДО притежава още едно уникално качество - способност за саморегулация. Какво означава това?
   Процесът на формиране на металокерамичното покритие протича и в двете контактуващи повърхности под въздействието на едно и също натоварване. Между триещите се повърхности под натиска на високо налягане и температура от състава на ХАДО започва да се формира металокерамичен слой, дебелината на който нараства до степента на износване. При това положение коефициента на триене рязко се снижава и съответно, намаля се енергията за активизация на ХАДО. Този процес постепенно се стабилизира и настъпва момент, когато енергията на триене е толкова незначителна, че наслояването на металокерамиката се прекратява.

 


 

Ако ХАДО не добавка за масла, то какво всъщност е?


   За разлика от добавките ХАДО не изменя свойствата и характеристиките на маслото в което се поставя. ХАДО действа не на маслото, а на повърхнините на триене, придавайки им уникални физико-химични свойства, преди всичко - здравина и износоустойчивост.


 

Нужно ли е да се добавя ХАДО при всяка смяна на маслото?

   

   Не. Не е нужно.
   Покритието се формира в продължение на първите 2500-3000 км пробег, затова замяна на маслото в този период не е желателно. След окончателната обработка, маслото може да се сменя в обичайния режим - "ефекта ХАДО" не си отива заедно с маслото. Металокерамичното покритие, което се формира върху износените повърхности притежава удивителна здравина която гарантира устойчивост срещу износване в следващите от 8 до 10 смени на маслото.


 

Ако се вярва на вашата реклама, то сега може да се кара съвсем без масло?

 

   Пробег без масло - не е самоцел, но много ефектен прийом, който подчертава уникалните свойства на металокерамичното покритие. Подобни демонстрации потвърждават коренно отличаване на ревитализант ХАДО от останалите, дори аналогични материали - нашата технология не действа на маслото, подобрявайки неговите характеристики, а непосредствено на метала. Както и да е, в екстремни ситуации на изтичане на маслото от двигателят вашият автомобил може да измине 300 км. без проблем.


 

При обработка с ХАДО има ли значение вида на маслото което използвам - минерално, полусинтетично или 100% синтетика?

 

   Това няма значение. Съставът ХАДО с помощта на маслото само се доставя на триещите се повърхности. Ревитализанта ХАДО не действа върху маслото, а върху самият двигател.


 

На "празен" ход мига лампата на маслото. Ще помогне ли ХАДО?

 

   Причините за понижение на масленото налягане са много: от баналната неизправност на датчика до сериозното износване на маслената помпа, биелите или шийките на коляновия вал. Ако износването не е катастрофално (100%) ХАДО обезателно ще помогне. Но в най-добрия случай препоръчваме да се консултирате със специалист.


 

Ще помогне ли ХАДО при повишен разход на масло?

 

   Причините за разхода на масло могат до бъдат най-различни. Някой от тях лесно отстраними, а от други грозят сериозни проблеми. Ако работата е в износването на цилиндро-буталната група нашите продукти ще Ви помогнат- Вие сте наш клиент, но и тук е важна степента на износване. При условие, че двигателят изразходва 0,5 литъра масло на 1000 км. това свидетелства за невъзстановимо износване.


 

Може ли съставът ХАДО размесен с моторно масло, да се утаи на дъното при продължителен престой в гараж и така да загуби своята ефективност?

 

   Съгласно инструкцията за ползване, след внасяне на ревитализанта двигателят трябва да поработи на празен ход не по-малко от 15 минути. За това време ревитализатора влиза в контакт с триещите се повърхности и започва образуването на металокерамичният слой. След първите 15 минути на работа не съществува опасност от утаяване.

 Не се ли изронва в процес на експлоатация металокерамичния слой?


   Не. Взаимната дифузия на ревитализанта ХАДО и метала допринася за образуване на кристалния релеф на дълбочина 10-30 мкм. Между матричната повърхност и металокерамиката рязка граница няма.


 

Благодарение на какво се покачва компресията в цилиндрите?

 

   Предимно, благодарение възстановяване на геометрията на цилиндрите. Това обезпечава увеличение на компресията на 10-20% още след 500-1000 км.пробег. Едновременно трябва да се отбележи, че ниските показатели на компресия могат да бъдат обусловени не толкова от естественото износване, от колкото наличие на механични повреди (прегорели бутала, клапани и т.н.)


  

В какво се заключава смисъла на гаранцията?

 

     Гарантира се стабилност на резултатите, постигнати след обработката. Как изглежда това на практика?
   Например, компресията на двигателя на Вашия автомобил преди обработката беше 10, а сега е 13 кг/см2. Тези данни се описват в гаранционния талон. И така, корпорация "ХАДО" Ви гарантира, че в срок от една година / срока на действие на дадената обработка / независимо от пробега на автомобила този показател няма да се промени!Добре, 1 година на гаранция. А след това?

 

   Аналог. Вие купувате добър телевизор с гаранция за 1 година, а той работи 1, 2, …10години. На практика гарантираната стабилност на подобрените показатели съставлява 100-150 хил.км. пробег. Частично изхабен слой на металокерамиката напълно се възстановява след незначителна повторна обработка, която може да бъде проведена по всяко време.Как се обработва двутактов мотопеден двигател?

 

   Има специален гел за обработка на цилиндрите. Неговото предназначение трябва да се разбира буквално : за възстановяване на всички цилиндри - няма значение бензинорезачка ли е , мотопед или автомобил "КрАЗ".

   Ред на обработката на двигатели , които нямат маслена система.

 

            Двигателя да се загрее до работната температура.

          Снема се свеща от цилиндъра. Ако двигателя е двуцилиндров, да се извадят свещите и от двата.

            Съдържанието на една тубичка се изстисква в цилиндъра. Ако са два цилиндъра - за всеки по една тубичка.
Забележка! При изстискване трябва да се внимава гелът да попадне на стената на цилиндъра, а не върху буталото. \Ползва се спринцовка с тръбичка.\

           Осигурете 15-20 хода на бутало / чрез бутане, задвижване на двигателното колело и т.н.\

           Завийте свещите.

          Съдържанието на още една тубичка се разтваря в 5-10 мл. моторно масло и се излива в горивния резервоар.

           Запалете двигателя да поработи на празен ход 15-20 мин.

           Минете 15-20 км с минимално натоварване.

           След 250 км на пробег обработката се смята за завършена.Трябва ли при обработка на двигател с вътрешно горене да се обработват и цилиндрите?

 

   Не, няма нужда от това. Друго е, ако Вие искате възстановяване на компресията на един от цилиндрите, без да обработвате целия двигател. Въпреки това за постигането на оптимални резултати, свързани с увеличаване на мощността на двигателя, е по-добре обработката едновременно на двигателя и на цилиндрите.Възстановяват ли се стеблата на клапаните?

 

   Гумичките или както още ги наричат- салника на клапаните са предназначени за това да не пропускат маслото към клапаните. Количеството масло, заедно с ревитализанта ХАДО, попаднало на клапана е съвсем незначително. Ако клапанът не е износен много, това е достатъчно да го защити. Но при голямо износване ХАДО не може да помогне. Но замяната на клапани и гумички не е голям проблем.

 Как се обработват възли, работещи с консистентни смазки?

 

   Заменяйки старата смазка със смазка ХАДО. Преди всичко трябва да се определи степента на износване на възела и вече в зависимост от това да се използва съответната смазка на ХАДО.
   Смазка "Защитна" се използва за нови или с незначително износване възли и се явява универсален заместник на консистентните смазки.
   Смазка "Възстановителна" съдържа повече активни компоненти, затова не само защитава повърхността на детайла, но и възстановява геометрията й. Използва се за възли и механизми с износване до 50%.Какво да правя, когато старата смазка много трудно се отстранява?

 

   Можете да използвате смазка "Ремонтна" . Добавете я в старата смазка на възела. Високата концентрация на ХАДО в смазка " Ремонтна " позволява да се възстанови много износения детайл до заводски размери и в бъдеще осигурява практически неограничен период на експлоатация. Всичките смазки ХАДО са съвместими помежду си и при комплексното им използване могат да "извадят от сметището" всеки механизъм.Каква е трайността на продукцията ?

 

   Съгласно ТУ У 25612000.001-99, срока на трайност е 5 години.Аз купих кола и знам, че предишния й собственик е ползвал някакви присадки. Мога ли сега да използвам ХАДО?

 

   Разбира се, може.
     Технологията ХАДО е съвместима с всякакви добавки, кондиционери на метал, реметализанти, независимо от последователността на използването им.


 

В кои други държави се продава Вашата продукция ?

 

    Продукцията Хадо се продава в повече от 35 държави. Ето го и пълният списък от държави :

Афганистан; Австралия; Беларус; Великобритания; Виетнам ; Естония ; Иран; Ирландия; Казахстан; Канада; Китай; Колумбия; Люксембург; Латвия; Литва; Нигерия; Нова Зеландия; Пакистан; Португалия; Румъния; Русия; САЩ; Турция; Украйна; Унгария; Филипините; Финландия; Франция; Холандия; Чехия; Швеция; Южна Корея, Япония.Xado Технология