ХАДО                                                                           

 ВИДЕО


Ние ви предоставяме следващите видео материали, като се надяваме, с тях да придобиете по-добра представа за качествaтa и предимствата от използването на ХАДО технологията.


Видео презентациите, които ще видите са направени от представители на ХАДО в Украйна, Америка и Австралия.  Хado is your victory

Хado ревитализант

   100 000 км. Xado по-силно от времето

Хадо 10 пъти по-здраво от стомана

        TV реклама Австралия

 Приложение двигатели

         Преди и след обработката с Xado

 С Xado спестявате гориво

          Приложение в различни области Хado

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НЕОБРАБОТЕНИ
И ОБРАБОТЕНИ ДЕТАЙЛИ С ХАДО РЕВИТАЛИЗАНТпреди и след обработка на детайла

   

лагери

преди и след обработка на детайла

   

преди и след обработка на детайла

преди и след обработка на детайла
ДЕТАЙЛИ ОБРАБОТЕНИ С ХАДО РЕВИТАЛИЗАНТцилиндър на двигател

   

цилиндър на двигател цилиндър на двигател 
   

цилиндър на двигател

   

след обработка на детайла с ревитализанта XADO след обработка на детайла с ревитализанта XADO 

след обработка на детайла с ревитализанта XADO

   

след обработка на детайла с ревитализанта XADO след обработка на детайла с ревитализанта XADO 

 

Продукти Xado